Επισκευή Desktop

Αναβάθμιση Μνήμης RAM

Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου

Επισκευή Κάρτας Γραφικών

Επισκευή Θύρας USB & HDMI

Επισκευή Βρεγμένου Υπολογιστή

Αντιμετώπιση Υπερθέρμανσης

Εσωτερικός Καθαρισμός

Ανάκτηση Δεδομένων

Format Υπολογιστή

Εγκατάσταση των Windows

Αφαίρεση Ιών &
Κακόβουλων Λογισμικών

Εγκατάσταση Antivirus

Διαγνωστικός Έλεγχος

Βελτίωση Επιδόσεων Υπολογιστή

Εγκατάσταση Hardware

Set Up Νέου Υπολογιστή

Δημιουργία Email

Εγκατάσταση Παιχνιδιών
& Προγραμμάτων