Επισκευές

Εκτελούμε μεγάλο μέρος των επισκευών απομακρυσμένα
με τη χρήση Remote Desktop Support

Remote Desktop Support ονομάζεται η απομακρυσμένη πρόσβαση και υποστήρηξη σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πρόκειται για μία εφαρμογή που συνδέει, μέσω Internet, τον προσωπικό σας υπολογιστή με τον υπολογιστή του τεχνικού μας. Εσείς μας δίνετε προσωρινά τον έλεγχο του υπολογιστή σας κι εμείς, μέσω ενός ειδικού προγράμματος, κάνουμε διάγνωση και επίλυση του προβλήματος. Αυτός είναι ο ταχύτερος τρόπος να δεχτείτε βοήθεια, από επαγγελματίες τεχνικούς.

Μερικά από τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες, που μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση της τεχνολογίας Remote Desktop Support :

  • Ανάλυση των λειτουργικών προβλημάτων των υπολογιστών, εντοπισμός της βλάβης και την επίλυση της.
  • Yποστήριξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των περιφεριακών τους μονάδων.
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αναβάθμιση και γενική υποστήρηξη όλων των πακέτων προγραμμάτων (software).
  • Εντοπισμός και αφαίρεση Ιών & Κακόβουλων Λογισμικών. 
  • Δημιουργία e-mail και αντιμετώπιση προβλημάτων σε λογαριασμούς e-mail.

Με τη χρήση του Remote Desktop Support τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ασφαλή. Κανένας δε μπορεί να ανακτήσει τον έλεγχο του υπολογιστή σας χωρίς την συγκατάθεσή σας. Ο τεχνικός αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή σας μόνο όταν εσείς “εκτελείτε” το πρόγραμμα. Η τεχνολογία Remote Desktop Support δεν πραγματοποιεί καμία εγκατάσταση στον υπολογιστή σας. Καθ΄όλη τη διάρκεια της συνεδρίας, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε κάθε παρέμβαση που γίνεται στον υπολογιστή σας, καθώς κάθε ενέργεια του τεχνικού φαίνεται στην οθόνη σας. Μετά το πέρας της συνεδρίας, εσείς είστε αυτοί που τερματίζετε το πρόγραμμα επικοινωνίας, με αποτέλεσμα την διακοπή της σύνδεσης. Έπειτα από την διακοπή της σύνδεσής σας, κανένας δεν είναι σε θέση να επανακτήσει τον έλεγχο του υπολογιστή σας, χωρίς την έγκρισή σας.